Eksempler på kurs som kan leveres på bestilling. Innhold og varighet etter ønske:

 • 4 valg når du blir trigget

  Lær å kommunisere slik at du blir forstått, selv i krevende situasjoner. Lær å lytte bak atferd, kritikk og anklager. Forstå våre dypeste motivasjonskrefter.

 • Kontaktskapende kommunikasjon

  Innføringskurs i Kontakt-skapende kommunikasjon. Du lærer grunnprinsippene gjennom øvelser knyttet til teori, og får med deg et praktisk verktøy.

 • Inspirerende ledelse

  Deltakerne får innføring og trening i 5 hovednøkler for å hente ut det beste i andre. Teori, metodikk og praktiske øvelser, knyttet til egen hverdag. Inkludert er boken "Bli en inspirator".

 • Sterk Formidling

  Lær hemmeligheten med å engasjere publikum. Kurset gir innføring og trening i formidling som skaper kontakt og læring, samt trygghet i rollen som formidler.

 • Superverving

  Er du tillitsvalgt i en organisasjon og ønsker flere medlemmer? Lær å formidle budskapet på en fengende måte, forstå og les behov, og lær deg å kunne lytte bak et "nei".

 • Styret i arbeid

  Ønsker du mer trøkk og framdrift i styrearbeidet i klubben eller foreningen? At flere tar ansvar og kommer med innspill og ideer? Lær inspirerende kommunikasjon, og sett mål som gir energi.

 • Konflikthåndtering

  Innføring og trening i prinsipper for konflikthåndtering og vanskelige samtaler, basert på Kontaktskapende kommunikasjon. Du lærer bl.a. De 5 stegene i konfliktmegling.

 • Inspirerende coaching

  Hvordan hente ut det beste i andre? Innføring og trening i prinsipper for Inspirerende coaching som motivasjons- og lederverktøy. Empatisk lytting og energiskapende spørsmål er kjernen.

 • Kurs for kursledere

  Her får du innføring i ulike pedagogiske metoder som skaper engasjement og læring. Gir innføring i prinsipper for veiledning, og gir deg trygghet i rollen som kursinstruktør.

Praktisk informasjon

Kursleder:

Kursleder for alle kursene er Trond Ullenes 

Om Trond

Kurssted: Etter avtale.

Gruppestørrelse:

Vanligvis inntil 16 deltakere pr kurs. Det gir rom for læring gjennom aktiv deltakelse og refleksjon. Mulig med større gruppe i enkelte tilfeller.

Kursform:

Arbeidsformen i kursene er en kombinasjon av teori, dialog, praktiske øvelser og refleksjon, knyttet til deltakernes ståsted/hverdag.  Undervisningen foregår i en lett og ledig tone, med både tankevekkende og humoristiske eksempler. Målet er at deltakeren skal lære konkrete metoder og verktøy som kan tas i bruk umiddelbart.

 Tilrettelegges for bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner.